ZAPISY - przedszkole

Idź do spisu treści

Menu główne:

ZAPISY

Rekrutacja dzieci do Samorządowego Przedszkola w Łużnej na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej informuje,

że rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2019/20 do oddziałów przedszkolnych

oraz klasy I szkoły podstawowej.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych:

od 18 lutego 2019 r. do 4 marca 2019 r. można składać wnioski o przyjęcie
do przedszkola wraz z załącznikami. Rekrutacja obejmuje dzieci:
 z odroczonym obowiązkiem szkolnym,
 sześcioletnie (urodzone w 2013 roku)
 pięcioletnie (urodzone w 2014 roku),
 czteroletnie (urodzone w 2015 roku),
 trzyletnie (urodzone w 2016 roku).

Rekrutacja do klas I szkoły podstawowej:
• od dnia 18 lutego 2019 r. do 22 lutego 2019 r. można składać zgłoszenia do klasy I szkoły podstawowej (dotyczy dzieci z obwodu szkoły).
• od dnia 25 lutego 2019 r. do dnia 24 marca 2019 r. można składać wnioski
o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej (dotyczy dzieci z poza obwodu szkoły).
Zgłoszenia i wnioski obejmują dzieci:
• 7 letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym;
• 6 letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało
z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Dokumenty można odebrać w sekretariacie Zespołu lub pobrać ze strony internetowej:  www.przedszkole.luzna.pl   lub   www.zs.luzna.pl

Rakrutacja do klasy 1 do Szkoły Podstawowej


Klauzula informacyjna - ochrona danych osobowych lub
Wniosek o przyjecie do przedszkola lub
załącznik nr 1 - oswiadczenie_o_wychowywaniu_dziecka_w_rodzinie_wielodzietnej   lub
załącznik nr 2 - oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka  lub

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego