POZNAJEMY ZAWODY - przedszkole

Idź do spisu treści

Menu główne:

POZNAJEMY ZAWODY


WIZYTA U FOTOGRAFA

 O tym jak ciekawa i niełatwa jest praca fotografa przekonały się dzieci z grupy „Motylki” podczas wizyty w zakładzie fotograficznym. Pan fotograf opowiedział dzieciom na czym polega wykonywany przez niego zawód, jaką szkołę trzeba ukończyć by móc pracować w zawodzie fotografa. Pokazał im również różne sprzęty , które wykorzystuje podczas sesji fotograficznych. Przedszkolaki mogły także same uczestniczyć w przygotowanej dla nich „mini” sesji fotograficznej. Dziękujemy panu fotografowi za spotkanie.   


POZNAJEMY ZAWÓD LISTONOSZA
I URZĄD POCZTOWY


W miesiącu listopadzie przedszkolaki z grup „Krasnale” wybrały się ze swoimi paniami na wycieczkę do pobliskiego Urzędu Pocztowego. W ramach realizowanego w przedszkolu planu doradztwa zawodowego poznały one kolejny zawody, tym razem listonosza i urzędnika pocztowego. Dowiedziały się na czym polega ich praca, co trzeba zrobić, żeby zostać listonoszem, jakie sprawy załatia się w Urzedzie Pocztowym. Na pożegnanie pani Naczlnik podarowała każdemu dziecku piękne kartki okolicznościowe. Dziękujemy za miłe spotakanie.


SPOTKANIE Z PANIĄ BIBLIOTEKARKĄ


   W miesiącu listopadzie nasze przedszkolaki spotkały się z panią Elżbietą Cyprowską, bibliotekarką pracującą w bibliotece szkoły.  Celem spotkania było zapoznanie z zawodem bibliotekarza oraz rozbudzenie zainteresowania książkami. Na wstępie pani bibliotekarz opowiedziała dzieciom o wykonywanej przez siebie pracy. Następnie pokazała , gdzie znajduje się przeznaczony specjalnie dla nich regał z książkami. Przeczytała im też wiersz pt. „Na straganie” i wręczyła obrazki do kolorowania z tego wiersza. Zachęciła wszystkie dzieci do korzystania wspólnie z rodzicami z zasobów biblioteki. Przedszkolakom bardzo spodobały się wizyta w bibliotece.


POZNAJEMY ZAWODY SPOTKANIE Z PANIĄ DIETETYK

     Dnia 5  listopada odbyliśmy ciekawe spotkanie z panią Sabiną Ligęzowską wykonującą zawód dietetyka. Nasz gość spotkanie z dziećmi rozpoczął od przeczytania opowiadania pt. „Zwierzątka z Zaczarowanego Zakątka”.  W opowiadaniu tym trzy małe zwierzątka uczęszczające do przedszkola udały się na wycieczkę do fabryki jedzenia nazywanej „Piramidą żywienia”. Wędrując po jej piętrach dowiedziały się, że produkty znajdujące się na każdym z nich, zjadane w odpowiedniej ilości są niezbędne dla ich zdrowia i prawidłowego rozwoju. Pani Sabina zaprezentowała dzieciom tablicę z „Piramidą żywienia” oraz sprawdziła ich wiedzę z zakresu zdrowego żywienia w zabawie „Prawda i fałsz” i podczas rozwiązywania zagadek.  Na zakończenie przedszkolaki otrzymały od pani Dietetyk do wykonania plansze z „Piramidą żywienia”. Dziękujemy pani Sabnie za przybycie    i wspaniała lekcję dotycząca prawidłowego żywienia.POZNAJEMY ZAWODY
WIZYTA W OŚRODKU ZDROWIA I URZEDZIE POCZTOWYM


23 października dzieci z grupy „Motylki” odwiedziły wraz z wychowawczynią Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Łużnej. Celem wycieczki było poznanie przez dzieci zawodu lekarza pediatry, stomatologa, pielęgniarki i rehabilitanta. Wszystkie te zawodowy łączy jeden cel, pomoc człowiekowi choremu poprzez leczenie                  a  zdrowemu poprzez profilaktykę. Dzieci mogły zobaczyć sprzęt wykorzystywany przez tych pracowników, obejrzeć gabinety, posłuchać na czym polega ich praca i co trzeba zrobić aby zostać np. lekarzem. Na zakończenie spotkania wymienionym pracownikom wręczyły wykonane przez siebie piękne laurki i udały się do znajdującego się w sąsiedztwie Urzędu Pocztowego. Przedszkolaki pięknym uśmiechem przywitała pani naczelnik poczty. Pokazała im przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu, opowiedziała na czym polega praca urzędnika pocztowego. Dzieci przekonały się, ze jest to trudna i odpowiedzialna praca.SPOTKANIE Z FUNKCJONARIUSZAMI POLICJI


11 października nasze przedszkolaki odwiedzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej z Bobowej. Prowadząca spotkanie pani policjant odbyła z dziećmi pogadankę na temat bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach w miejscach zarówno oznakowanych jak i nie oznakowanych. Przypomniała dzieciom                     o obowiązku korzystania przez nie z fotelików podczas jazdy samochodem.  Zwróciła szczególną uwagę na istotę noszenia zarówno przez dzieci jak i dorosłych odblasków. Przedszkolaki zaś pochwaliły się znajomością numerów alarmowych. Atrakcją dla dzieci było zaprezentowanie przez panią policjant stroju i wyposażenia policjanta. Na zakończenie spotkania policjanci podarowali wszystkim uczestnikom piękne kolorowe opaski, przedszkolaki zaś wręczyły gościom wykonane przez siebie obrazki.  


POZNAJEMY ZAWODY – FRYZJERA, KRAWCOWEJ
I FOTOGRAFA


W miesiącu lutym,  podczas wycieczki do miejsc pracy: fryzjera, fotografa i krawcowej przedszkolaki miały możliwość zobaczyć jak wygląda praca tych osób. Zobaczyły sprzęt i  różne przedmioty używane przez nie w swojej pracy. Wdziały jak powstaje zdjęcie i jak pracuje maszyna do szycia. Były także świadkami tworzenia przez panią fryzjerkę pięknej dziewczęcej fryzury. Podczas spotkań, obserwowały i zadawały dużo pytań. Wizyty te sprawiły dzieciom wiele radości, wzbogaciły je o nowe doświadczenia i wiadomości.  Bardzo dziękujemy za spotkania.SPOTKANIE Z POLICJANTEM W RAMACH PROJEKTU „ODBLASKOWA SZKOŁA”


W ramach szkolnego projektu „Odblaskowa Szkoła” naszych przedszkolaków odwiedzili pani i pan policjant z Komendy Rejonowej w Gorlicach. W każdej grupie przedszkolnej przeprowadzili pogadankę na temat roli odblasków podczas bezpiecznego poruszania się po drodze. Wszystkie dzieci otrzymały tego dnia od przybyłych gości odblaski w różnym kształcie i kolorze. Obiecały w zamian nosić go zawsze podczas spacerów i wycieczek zwłaszcza o zmierzchu.


SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM

W dniu dzisiejszym, tj. 27.11.2018 roku gościem w naszym przedszkolu był ratownik medyczny i zarazem strażak Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach, pan Piotr. Celem zajęć przeprowadzonych przez wykwalifikowanego ratownika medycznego było przygotowanie przedszkolaków do wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku oraz w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. W czasie spotkania przedszkolaki obejrzały trzy filmy edukacyjne. Pierwszy dotyczył znajomości numerów alarmowych i umiejętności sprawdzania oddechu u osoby nieprzytomnej. Drugi ukazywał, jak należy ułożyć poszkodowanego w wypadku samochodowym. Trzeci zaś, uczył jak mamy udzielać pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym. Następnie z wielką uwagą dzieci przyglądały się jak pan ratownik demonstrował sztuczne oddychanie i masaż serca na przywiezionym przez siebie fantomie. Później najdzielniejsze przedszkolaki próbowały same udzielać pierwszej pomocy i ćwiczyć prawidłowe ułożenie ciała osoby nieprzytomnej pod bacznym okiem instruktora. Było to niezwykle ważne spotkanie, gdyż uwrażliwiło ono naszych przedszkolaków na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i dostarczyło wiedzy, dzięki której mogą komuś uratować  życie. Dziękujemy panu Piotrowi za przybycie i naszej pani Dyrektor za zorganizowanie spotkania.


W ciągu całego roku szkolnego nasze przedszkolaki będą uczestniczyły w spotkaniach i wycieczkach do różnych miejsc pracy. Celem przewodnim tych wycieczek będzie zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń.


Wycieczka do Ośrodka Zdrowia i Zakładu Rehabilitacyjnego

W miesiącu październiku dzieci z grup „Motylki” i „Krasnale”pod opieką swoich pań uczestniczyły w wycieczce do pobliskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W trakcie swojego pobytu nie tylko zobaczyły  wyposażenie gabinetu pielęgniarek  i lekarza, ale przede wszystkim mogły porozmawiać z lekarzem i pielęgniarką na temat wykonywanych przez nie zawodów. Odwiedziły również znajdujący się w Ośrodku Zakład Rehabilitacyjny i pracujących tam fizjoterapeutów. Poznały tam różny sprzęt, dzięki któremu z pomocą rehabilitanta chorzy wracają do zdrowia. Na zakończenie spotkania otrzymały od właścicielki Ośrodka Zdrowia p. doktor Warchoł  słodki upominek dla wszystkich przedszkolaków.


SPOTKANIE GRUPY „BIEDRONKI” Z PANIĄ PIELĘGNIARKĄ


25 października dzieci z grupy „Biedronki” wraz z paniami uczestniczyły w spotkaniu z panią Urszulą Cieśla -   pielęgniarką szkolną. Przedszkolaki mogły zobaczyć w jakie przedmioty medyczne wyposażony jest gabinet, posłuchać opowiadania p. Uli na temat wykonywanego przez nią zawodu. Wiele radości dostarczyła maluchom możliwość zważenia się i zmierzenia a także sprawdzenia swojego wzroku. Dziękujemy p. Urszuli za ciekawe i miłe spotkanie


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego