POZNAJEMY ZAWODY - przedszkole

Idź do spisu treści

Menu główne:

POZNAJEMY ZAWODY


SPOTKANIE Z FUNKCJONARIUSZAMI POLICJI


11 października nasze przedszkolaki odwiedzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej z Bobowej. Prowadząca spotkanie pani policjant odbyła z dziećmi pogadankę na temat bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach w miejscach zarówno oznakowanych jak i nie oznakowanych. Przypomniała dzieciom                     o obowiązku korzystania przez nie z fotelików podczas jazdy samochodem.  Zwróciła szczególną uwagę na istotę noszenia zarówno przez dzieci jak i dorosłych odblasków. Przedszkolaki zaś pochwaliły się znajomością numerów alarmowych. Atrakcją dla dzieci było zaprezentowanie przez panią policjant stroju i wyposażenia policjanta. Na zakończenie spotkania policjanci podarowali wszystkim uczestnikom piękne kolorowe opaski, przedszkolaki zaś wręczyły gościom wykonane przez siebie obrazki.  


POZNAJEMY ZAWODY – FRYZJERA, KRAWCOWEJ
I FOTOGRAFA


W miesiącu lutym,  podczas wycieczki do miejsc pracy: fryzjera, fotografa i krawcowej przedszkolaki miały możliwość zobaczyć jak wygląda praca tych osób. Zobaczyły sprzęt i  różne przedmioty używane przez nie w swojej pracy. Wdziały jak powstaje zdjęcie i jak pracuje maszyna do szycia. Były także świadkami tworzenia przez panią fryzjerkę pięknej dziewczęcej fryzury. Podczas spotkań, obserwowały i zadawały dużo pytań. Wizyty te sprawiły dzieciom wiele radości, wzbogaciły je o nowe doświadczenia i wiadomości.  Bardzo dziękujemy za spotkania.SPOTKANIE Z POLICJANTEM W RAMACH PROJEKTU „ODBLASKOWA SZKOŁA”


W ramach szkolnego projektu „Odblaskowa Szkoła” naszych przedszkolaków odwiedzili pani i pan policjant z Komendy Rejonowej w Gorlicach. W każdej grupie przedszkolnej przeprowadzili pogadankę na temat roli odblasków podczas bezpiecznego poruszania się po drodze. Wszystkie dzieci otrzymały tego dnia od przybyłych gości odblaski w różnym kształcie i kolorze. Obiecały w zamian nosić go zawsze podczas spacerów i wycieczek zwłaszcza o zmierzchu.


SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM

W dniu dzisiejszym, tj. 27.11.2018 roku gościem w naszym przedszkolu był ratownik medyczny i zarazem strażak Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach, pan Piotr. Celem zajęć przeprowadzonych przez wykwalifikowanego ratownika medycznego było przygotowanie przedszkolaków do wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku oraz w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. W czasie spotkania przedszkolaki obejrzały trzy filmy edukacyjne. Pierwszy dotyczył znajomości numerów alarmowych i umiejętności sprawdzania oddechu u osoby nieprzytomnej. Drugi ukazywał, jak należy ułożyć poszkodowanego w wypadku samochodowym. Trzeci zaś, uczył jak mamy udzielać pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym. Następnie z wielką uwagą dzieci przyglądały się jak pan ratownik demonstrował sztuczne oddychanie i masaż serca na przywiezionym przez siebie fantomie. Później najdzielniejsze przedszkolaki próbowały same udzielać pierwszej pomocy i ćwiczyć prawidłowe ułożenie ciała osoby nieprzytomnej pod bacznym okiem instruktora. Było to niezwykle ważne spotkanie, gdyż uwrażliwiło ono naszych przedszkolaków na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i dostarczyło wiedzy, dzięki której mogą komuś uratować  życie. Dziękujemy panu Piotrowi za przybycie i naszej pani Dyrektor za zorganizowanie spotkania.


W ciągu całego roku szkolnego nasze przedszkolaki będą uczestniczyły w spotkaniach i wycieczkach do różnych miejsc pracy. Celem przewodnim tych wycieczek będzie zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń.


Wycieczka do Ośrodka Zdrowia i Zakładu Rehabilitacyjnego

W miesiącu październiku dzieci z grup „Motylki” i „Krasnale”pod opieką swoich pań uczestniczyły w wycieczce do pobliskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W trakcie swojego pobytu nie tylko zobaczyły  wyposażenie gabinetu pielęgniarek  i lekarza, ale przede wszystkim mogły porozmawiać z lekarzem i pielęgniarką na temat wykonywanych przez nie zawodów. Odwiedziły również znajdujący się w Ośrodku Zakład Rehabilitacyjny i pracujących tam fizjoterapeutów. Poznały tam różny sprzęt, dzięki któremu z pomocą rehabilitanta chorzy wracają do zdrowia. Na zakończenie spotkania otrzymały od właścicielki Ośrodka Zdrowia p. doktor Warchoł  słodki upominek dla wszystkich przedszkolaków.


SPOTKANIE GRUPY „BIEDRONKI” Z PANIĄ PIELĘGNIARKĄ


25 października dzieci z grupy „Biedronki” wraz z paniami uczestniczyły w spotkaniu z panią Urszulą Cieśla -   pielęgniarką szkolną. Przedszkolaki mogły zobaczyć w jakie przedmioty medyczne wyposażony jest gabinet, posłuchać opowiadania p. Uli na temat wykonywanego przez nią zawodu. Wiele radości dostarczyła maluchom możliwość zważenia się i zmierzenia a także sprawdzenia swojego wzroku. Dziękujemy p. Urszuli za ciekawe i miłe spotkanie


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego