Obszar 1 - przedszkole

Idź do spisu treści

Menu główne:

Obszar 1

PRZEDSZKOLE W RUCHU


Ruch  w przedszkolu (obszar nr 1)
Zadanie 1
Zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej  - gimnastyka na wesoło
          Dnia 18.02.2014 zostały przeprowadzone zajęcia gimnastyczne, w których uczestniczyły dzieci przedszkolne z grupy „Słoneczka”, a także uczniowie klasy I a. Podczas zajęć gimnastycznych dzieci rozwijały sprawność fizyczną, wyrabiając umiejętność działania zespołowego, przestrzegając reguł w zawodach sportowych, pokonując trudności,  tworząc przy tym miłą atmosferę współpracy i współdziałania. Wszyscy podopieczni spędzili ten czas w atmosferze radości, poczucia bezpieczeństwa i wspólnych zabaw. Zajęcia gimnastyczne to jedna z ulubionych form aktywności fizycznej dzieci w naszym przedszkolu.
                                                  patrz scenariusz
Zadanie 2
.
Zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej
 
Dnia 21 marca 2014 roku  w sali gimnastyki korekcyjnej w szkole podstawowej odbyły się zajęcia otwarte metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne  z udziałem rodziców dzieci z grupy Motylki prowadzonych przez Janinę S.
Celem tego  spotkania było zachęcenie rodziców do wspólnej aktywności ruchowej, uświadomienie jak wiele obopólnej korzyści  dla zdrowia niesie taka forma  zabawy.  Ponadto spotkanie to służyło zacieśnianiu więzi emocjonalnej z rodzicami, dostarczało radości przebywania razem w miejscu innym niż dom. Zajęcia prowadzone tą metodą miały również działanie terapeutyczne- przezwyciężenie lęku, hamowanie niewłaściwych zachowań (agresja, nadpobudliwość).
                                                patrz scenariusz

Ruch  w przedszkolu (obszar nr 1)
Zadanie 3
Zajęcia organizowane  w ramach podstawy programowej prowadzone metoda stacyjną  - „Wiosna”


Dnia 25 marca 2014 roku w grupie Biedronki (dzieci 3-4-letnie) nauczycielka Natalia M. przeprowadziła zajęcia z obszaru aktywności ruchowej: „Wiosna”. Miały one na celu rozwijanie sprawności fizycznej podczas zabaw ruchowych i różnorodnych ćwiczeń. Dzieci rozwijały koordynację wzrokowo-ruchowa podczas ćwiczenia  z elementem rzutu: „Wrzuć do wody”. Następnie pokonywały przeszkody, czworakowały: „Gdy wiosna budziła jeże”. Głodne zwierzęta nie jadły całą zimę i szukając jedzenia pokonywały różne zapory - rów, tunel. Z kolei Pani Wiosna podarowała przyrodzie deszcz i pojawiło się dużo kałuż, które dzieci przeskakiwały obunóż. Podczas dalszych poszukiwań dzieci wykonywały ćwiczenie z elementem równowagi: „Przejdź  przez kładkę,” a gdy zerwał się wiatr, wykonywały obrót i z wyciągniętymi rekami w bok szły po obwodzie koła ze śpiewem piosenki: „Wiosna tuż, tuż”.

Ruch  w przedszkolu (obszar nr 1)
Zadanie 4
Zabawy z rodzicami na świeżym powietrzu - zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej

        Zabawy ruchowe prowadzone w przedszkolu dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka. Przedszkolaki rozwijają i doskonalą sprawność ruchową poprzez nawiązywanie bliskiego i serdecznego kontaktu z rodzicami i kolegami, okazywanie radości ze wspólnej zabawy, kształtowanie prawidłowej postawy, kształtowanie motoryki: szybkości,  zwinności, koordynacji ruchowej, a także wyrabianie pozytywnej motywacji do zabaw i zajęć ruchowych. W zespołowych  ćwiczeniach ruchowych kształtuje się więź grupy, budzą się także uczucia sympatii dla dobrego towarzysza zabawy, kształtują się pozytywne uczucia koleżeńskie takie jak: życzliwość, chęć niesienia pomocy drugiemu, bezinteresowność itp.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego